Historik

Läs om motorsågens historia. Det var inte särskilt länge sedan motorsågen började användas av privatpersoner. Det var inte heller många år sedan man var tvungen att vara flera personer för att ens lyfta en motorsåg. Sverige har varit ett av de ledande länderna och har bidragit till dagens utvecklade maskiner.

1926
Det tyska företaget Stihl grundades i staden Cannstatt utanför Stuttgart. Den första kedjesågen med elektrisk motor tillverkades.

1929
Stihl presenterade också sin första bensindrivna motorsåg– en tvåmanssåg med effekt på 6,0 hk och en vikt på 46 kilo.

40-talet
Arbetskraftsbristen efter andra världskriget gjorde att intresset ökade för motorsågar i Sverige och övriga världen.

1949
Den första lätta enmansmotorsågen var den svenska Be-Bo. Den tillverkades av AB Bergborrmaskiner i Varberg, som senare blev Partner. Den vägde hela 20 kilo.

60-talet
Motorsågen användes huvudsakligen för att fälla träd och för att kapa dem i delar. Kvistning utfördes med en yxa.

1978
Partner som skapade Be-Bo blev en del av Husqvarna-koncernen.

80-talet
Skogshuggaren med sin motorsåg ersattes i stor utsträckning av skogsmaskiner som fällde träd, kvistade dem samt kapade upp stammen i mindre delar.

I dag
Nu utförs skogsavverkningen av stora skogsmaskiner för det mesta. Manuellt arbete med motorsåg bedrivs framförallt av självverksamma skogsägare eller som komplement till skördare. Det finns därför fortfarande många som har behov av en motorsåg, såsom till exempel bönder, skogsmaskinägare, villaägare och snickare. De behöver dem ofta för mindre arbeten där det inte behövs en stor skogsmaskin.